Vad händer vid inkassokrav?

Vad händer när jag utsätts för ett inkassokrav?

Du påförs en inkassokostnad och om betalning uteblir inom tidsfristen riskerar du att en ansökan om betalningsföreläggande ges in till kronofogdemyndigheten.

 

Måste jag betala inkassoavgift?

Ja, om du betalar din skuld/lämnat betalningsuppdrag avseende hyra (av lägenhet, lokal, garageplats etc) senare än inkassokravet utsändes måste du betala inkassoavgift. För övriga fordringar måste pengarna ha registrerats på mottagarens konto innan inkassokravet utsändes. I annat fall är du skyldig att betala inkassoavgiften. Hur hög inkassoavgiften får vara regleras i lag.

 

Vilken ränta måste jag betala?

Om du och din borgenär (den person/företag du är skyldig pengar) har avtalat om en viss räntesats gäller den avtalade räntan. I annat fall regleras räntan enligt räntelagen (1975:635).

 

Syns jag i något offentligt register när jag fått ett inkassokrav?

Nej, enbart inkassokrav registreras inte i något offentligt register eller genererar någon betalningsanmärkning.

kommunikation är lösningen.
Kontakta oss idag
Login TCMS Kundwebb
Har du fått kravbrev?
Lägre kostnader och bättre kundservice med Transcoms ekonomioutsourcing.